Chronology Current Month Current Thread Current Date
[Year List] [Month List (current year)] [Date Index] [Thread Index] [Thread Prev] [Thread Next] [Date Prev] [Date Next]

Re: [Phys-l] general science surveys anyone?Hi David,

your comment arosed my curiosity:

"My comment about physicsts getting it wrong relates to an interactive demonstration that I do with a
slinky."

Could you give more details on the demonstration? It might be a good opportunity to learn!

Regards,

Antti


Antti Savinainen, Ph.D., B.Ed.
Senior Lecturer in Physics and Mathematics
Kuopio Lyseo High School
Finland
E-mail: <antti.savinainen@kuopio.fi>
Website: <http://kotisivu.dnainternet.net/savant/>


--

********************************************************************************************
Tämä viesti on tarkoitettu ainoastaan henkilölle tai yhteisölle, jolle se on osoitettu.
Viesti saattaa sisältää luottamuksellista tietoa. Jos olet saanut viestin erehdyksessä,
ilmoita siitä lähettäjälle ja tuhoa viesti postilaatikostasi

Viesti on tarkastettu roskapostisuodatus- ja virustorjuntaohjelmistolla.
Tarkastuksesta huolimatta noudata asianmukaista varovaisuutta liitteitä avatessasi.

Kuopion kaupunki / ATK-keskus
*********************************************************************************************